Auglýst eftir umsóknum í Umhverfissjóð sjókvíaeldis

Umhverfissjóður sjókvíaeldis starfar samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. 

Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif af völdum sjókvíaeldis. 

Sjóðurinn greiðir m.a. kostnað við rannsóknir vegna burðarþolsmats, vöktunar og annarra verkefna sem stjórn sjóðsins ákveður. Jafnframt er heimilt að veita veiðiréttarhöfum styrki til að mæta kostnaði eða tekjumissi sem ekki er hægt að rekja til ákveðinnar eldisstöðvar. 

Samkvæmt reglugerð nr. 874/2019 um Umhverfissjóð sjókvíaeldis skal stjórn sjóðsins taka ákvörðun um forgangsröðun verkefna við úthlutun hvers árs. Við mat á umsóknum við úthlutun árið 2020 munu framhaldsverkefni sem þegar eru hafin njóta forgangs. 

Stofnanir, fiskeldisfyrirtæki, einstaklingar og lögaðilar geta sótt um styrki til sjóðsins. 

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið postur@anr.is eigi síðar en 2. mars 2020.  

Frekari upplýsingar veitir Ása María H. Guðmundsdóttir í gegnum netfangið asa.maria@anr.is 

Umsóknareyðublað

Leiðbeiningar