Auglýst eftir umsóknum um styrki

Lög nr. 71/ 2008 um fiskeldi, með síðari breytingum kveða á um að starfræktur skuli Umhverfissjóður sjókvíaelds.

Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif af völdum sjókvíaeldis.  Sjóðurinn greiðir kostnað við rannsóknir vegna burðarþolsmats, vöktunar og annarra verkefna sem stjórn sjóðsins ákveður. Jafnframt er heimilt að veita veiðiréttarhöfum styrki til að mæta kostnaði eða tekjumissi sem ekki er hægt að rekja til ákveðinnar eldisstöðvar.

Megin tekjur sjóðsins er árgjald sem innheimt er af rekstrarleyfishöfum sjókvíaeldis.

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum. Á vefslóð sjóðsins (www.umsj.is) má finna umsóknareyðublöð ásamt leiðbeiningum til umsækjenda. Umsóknum skal skilað til Umhverfissjóðs sjókvíaeldis, Skúlagötu 4,  5. hæð, 101 Reykjavík, fyrir kl. 16.00 miðvikudaginn 16. janúar 2017.

Frekari upplýsingar veita Annas Jón Sigmundsson og Ásta Einarsdóttir í síma 5459700.

Eyðublaðið má nálgast hér.

Leiðbeiningarnar má nálgast hér.